Oddanie lokalu do użytkowania. Obowiązki dewelopera

Od pustego kawałka gruntu do okazałej nieruchomości – cała realizacja inwestycji budowlanej jest po stronie dewelopera. Czasem zapominamy, że za ogromem prac budowlanych stoi jeszcze mnóstwo działań niewidocznych gołym okiem. Przedsiębiorca kupuje działkę, z pomocą architektów tworzy projekt budynku oraz dba o uzyskanie wszystkich pozwoleń. Następnie pozyskuje niezbędny kapitał i buduje obiekt. Na końcu zajmuje się zarządzaniem nieruchomością, którą w całości lub częściach sprzedaje albo wynajmuje. Oddanie lokalu do użytkowania jest więc ostatnim elementem zwieńczającym cały rozbudowany proces. Jak dokładnie wygląda on ze strony takiego przedsiębiorcy? Temu przyjrzymy się w artykule, bazując na doświadczeniach AZ Budownictwo – deweloper Wrocław, firmy, która w branży budowlanej działa od ponad 25 lat. 

<img src="oddanie-lokalu-do-użytkowania.jpg"alt="pracownik budowlany kładzie gładzie">

Zakończenie prac budowlanych

Prace na budowie dzielą się na kilka etapów – od stanu zerowego (prac geodezyjnych, robót ziemnych), przez stan surowy otwarty (ściany, konstrukcja dachu) i zamknięty (okna, drzwi), po stan deweloperski. Jak sama nazwa wskazuje, jest on najczęściej końcowym etapem wykonywanym przez deweloperów w celu sprzedaży mieszkań. Firma ma obowiązek ukończyć wszystkie prace zgodnie z projektem i standardami jakości. To obejmuje zarówno kwestie związane
z budynkiem, jak i zewnętrzną infrastrukturą. 

W skład robót ujętych na tym etapie wchodzą:

 • instalacje: elektryczne, wodne i kanalizacyjne, centralnego ogrzewania (w tym podłogowego, jeśli było przewidziane);
 • roboty tynkarskie;
 • wylewki;
 • roboty elewacyjne wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi.

Często do tego etapu zaliczamy również:

 • montaż grzejników;
 • instalację kotła grzewczego;
 • montaż parapetów;
 • gruntowanie ścian i sufitów z malowaniem na biało;
 • wykonanie ogrodzenia działki;
 • wykończenie tarasu, balkonu i schodów wejściowych;
 • wykonanie podjazdu i chodnika.

<img src="oddanie-lokalu-do-użytkowania.jpg"alt="oddanie lokalu do użytkowania">Inspekcja techniczna i pozwolenie na użytkowanie

Budynek jest gotowy. Nim jednak nastąpi oddanie lokalu do użytkowania, deweloper musi dopełnić wielu formalności. Wśród nich są te z zakresu bezpieczeństwa, czyli inspekcja techniczna. Obejmuje ona sprawdzenie jakości wykonania, zgodności z projektem oraz przepisami budowlanymi. Przeprowadzają ją uprawnione organy kontrolne, takie jak Inspekcja Nadzoru Budowlanego. Jeśli stwierdzi ona jakiekolwiek usterki lub niedociągnięcia, deweloper musi je naprawić. Gdy nie ma uwag, to wydaje stosowny dokument, który umożliwia realizację kolejnego etapu jakim jest odbiór mieszkania od dewelopera. Pozwolenie formalnie potwierdza zakończenie budowy inwestycji. Uzyskanie zgody na użytkowanie stanowi gwarancję, że wprowadzenie się do lokalu nie zagraża życiu ani bezpieczeństwu lokatorów. Na liście obowiązków po stronie dewelopera jest także upewnienie się, że budynek i lokale mieszkalne spełniają obowiązujące przepisy sanitarno-higieniczne oraz ochrony przeciwpożarowej. W tym celu należy zawiadomić Państwową Straż Pożarną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną o zakończeniu budowy. Instytucje te muszą wyrazić swoją opinię dotyczącą zgodności z projektem. 

Mieszkanie od dewelopera – odbiór techniczny 

Podobnie jak nadzór budowlany, nabywca lokalu także sprawdza, czy firma wywiązała się z tego co obiecała. Mieszkanie od dewelopera przechodzi odbiór techniczny zazwyczaj pomiędzy uzyskaniem przez niego pozwolenia na użytkowanie budynku a podpisaniem umowy przenoszącej własność na nabywcę. Nabywca sprawdza już jedynie swój lokal, a nie cały budynek. Zgodnie z prawem, podczas odbioru technicznego spisywany jest protokół odbioru, na którym zaznaczane są wady i usterki. Obowiązkiem dewelopera jest odnieść się do wad w terminie 14 dni i dokonać stosownych napraw do 30 dni. Procedura ta wynika z tzw. Ustawy Deweloperskiej. Tu odpowiedzialność dewelopera się nie kończy. Odpowiada on także za wady prawne i fizyczne po odbiorze mieszkania przez nabywcę. Jeśli w ciągu 5 lat mieszkańcy zauważą usterki, mają prawo żądać ich usunięcia. Koszty za naprawy ponosi przedsiębiorca.

<img src="oddanie-lokalu-do-użytkowania.jpg"alt="plany budowlane">

Odbiór mieszkania od dewelopera – dokumentacja

Deweloper jest odpowiedzialny za przygotowanie kompletu dokumentów, które obejmują wszelkie informacje dotyczące budowy, instalacji, użytych materiałów itp. Wszystko po to, by przyszli właściciele mieli komplet informacji o nieruchomości

Zgodnie z prawem budowlanym powinni otrzymać:

 • pozwolenie na budowę,
 • projekt budowlany, 
 • dziennik budowy,
 • protokoły odbiorów częściowych, końcowych,
 • pozwolenie na użytkowanie,
 • instrukcje obsługi i eksploatacji,
 • standard wykończenia mieszkania,
 • protokoły odbioru przyłączy, instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych i kominowych,
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
 • dokumenty gwarancyjne na rzeczy, które zostały objęte taką gwarancją.

<img src="oddanie-lokalu-do-użytkowania.jpg"alt="taras w domu w zabudowie szeregowej">

AZ Budownictwo – deweloper Wrocław 

Oddanie lokalu do użytkowania poprzedzone jest szeregiem czynności, które ma na swoich barkach firma odpowiedzialna za inwestycję. Wszystko po to, by mieszkanie od dewelopera było bezpieczne i w pełni satysfakcjonowało nabywców. W AZ Budownictwo to sprawnie przebiegający proces, bo wykonywany regularnie od wielu lat. Firma z Wrocławia ma duże doświadczenie na rynku nieruchomości. Oddanie lokalu do użytkowania trwa właśnie przy finalizacji inwestycji Apartamenty Łagodna. Te mieszkania we Wrocławiu, usytuowane w atrakcyjnej okolicy, są jeszcze w sprzedaży. 

<img src="oddanie-lokalu-do-użytkowania.jpg"alt="oddanie lokalu do użytkowania">

Skontaktuj się z nami

  Która z inwestycji Cię interesuje?

  Porozmawiajmy

  W trosce o bezpieczeństwo informujemy, że Państwa dane (imię, nazwisko, numer telefonu i/lub adres-email) są przechowywane w naszej bazie. Jeśli chcą Państwo otrzymać od nas ofertę handlową lub informacje o promocjach, prosimy o wyrażenie następujących zgód. Po co to robimy? O naszej polityce prywatności możecie przeczytać Tutaj