Rachunek powierniczy. Na czym polega?  

Rachunek powierniczy. Na czym polega?  

Kupujesz dom lub mieszkanie, które jest jeszcze w budowie i obawiasz się utraty środków? Rozwiązaniem w tej sytuacji będzie rachunek powierniczy. To skuteczny sposób, który ochroni Twoje pieniądze i prawa przed problemami z inwestycją. Czym jest? Jak działa oraz w jaki sposób poprawia bezpieczeństwo transakcji? Sprawdź w poniższym artykule.

Rachunek powierniczy – czym jest?

Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwaną ustawą deweloperską, każdy deweloper jest zobowiązany do założenia w banku rachunku powierniczego. Rozwiązanie to stworzono z myślą o osobach, które kupują nieruchomość, która fizycznie jeszcze nie istnieje, , tj. podpisują umowę wstępną na etapie budowy. Dzięki temu ich środki finansowe i prawa są w pełni chronione.

W sytuacji, gdy deweloper ogłosi upadłość bądź nie wywiąże się z umowy, środki zgromadzone na mieszkaniowym rachunku powierniczym wracają do właściciela.

Rachunek powierniczy – rodzaje

Rachunek powierniczy to nic innego jak rachunek bankowy przeznaczony do dokonywania rozliczeń między nabywcą, a deweloperem. Na wskazane konto należy wpłacać środki, które są przeznaczone na kupno budowy. Szczegółowa informacja o zastosowanym rozwiązaniu jest umieszczana w prospekcie informacyjnym. 

Wyróżniamy cztery rodzaje rachunków powierniczych:

  • zamknięty,
  • otwarty z gwarancją ubezpieczeniową,
  • otwarty z gwarancją bankową,
  • otwarty.

Otwarty i zamknięty rachunek powierniczy – różnice

Korzystając z rachunku powierniczego, kupujący ma pewność, że środki trafią do dewelopera zgodnie z ustaleniami dokonanymi na etapie umowy deweloperskiej. W tej sytuacji to bank jest pośrednikiem i to on zapewnia bezpieczeństwo środków, ale również wypłaca je inwestorowi. Może je wypłacać etapami, w miarę postępów budowy – w ramach rachunku powierniczego otwartego. Rachunek powierniczy zamknięty zakłada wypłatę środków po podpisaniu aktu notarialnego i przeniesieniu własności mieszkania.

Obydwa rozwiązania są bezpieczne. W pierwszym przypadku to bank kontroluje przebieg inwestycji. Podstawą do wypłaty środków jest wpis kierownika budowy w dzienniku budowy, który dodatkowo potwierdza uprawniony pracownik banku, mający uprawnienia budowlane.

Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa

Otwarty rachunek powierniczy może być objęty gwarancją bankową lub gwarancją ubezpieczeniową. Pierwsze rozwiązanie gwarantuje natychmiastowy zwrot środków w sytuacji ogłoszenia przez dewelopera upadłości czy odstąpienia od umowy. Rozwiązanie to jest niestety droższe, aczkolwiek nie wymaga walki o własne środki.

Na podobnych zasadach działa gwarancja ubezpieczeniowa – jest jednak tańsza, gdyż gwarantem zwrotu środków nie jest bank, a towarzystwo ubezpieczeniowe.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze rachunku?

Wybierając bank, w którym zostanie założony rachunek powierniczy, warto wybrać placówkę, w której właściciel nie trzyma prywatnych oszczędności. Wynika to z tego, że  oszczędności wraz z wpłatami na rachunek powierniczy nie powinny przekraczać równowartości 100 tys. euro. W przypadku upadłości banku, Bankowy Fundusz  Gwarancyjny wypłaca maksymalnie taką kwotę klientowi.

Wspomniane przepisy nie dotyczą deweloperów, którzy rozpoczęli inwestycję przed 29 kwietnia 2012 r. tj. przed wejściem w życie ustawy deweloperskiej.

Skontaktuj się z nami

    Która z inwestycji Cię interesuje?

    Porozmawiajmy

    W trosce o bezpieczeństwo informujemy, że Państwa dane (imię, nazwisko, numer telefonu i/lub adres-email) są przechowywane w naszej bazie. Jeśli chcą Państwo otrzymać od nas ofertę handlową lub informacje o promocjach, prosimy o wyrażenie następujących zgód. Po co to robimy? O naszej polityce prywatności możecie przeczytać Tutaj