KIEDY BANK MOŻE WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ KREDYTU HIPOTECZNEGO?

Kredyt hipoteczny otrzymujemy na podstawie umowy. Zarówno bank, jak również kredytobiorca musi wywiązać się ze ściśle określonych w niej obowiązków. Instytucja finansowa przez cały okres kredytowania zarabia na odsetkach, które są wpłacane jej wraz z ratą kredytową. My z kolei otrzymujemy szansę na zakup własnego mieszkania bądź domu. Zdarza się jednak, że bank wypowiada umowę swojemu klientowi, ma do tego prawo, lecz tylko w konkretnych sytuacjach.

Narastające zadłużenie

Niepłacone comiesięczne raty, powodują, że namnażają się należności dla banku, jesteśmy mu winno coraz większą sumę pieniędzy. Pamiętaj, że bank jest instytucją, która zarabia na sprzedaży produktów finansowych, w tym również kredytów. Oczekuje od Ciebie wywiązywania się z obowiązku jego spłaty. Utrata płynności finansowej i tym samym zaleganie ze spłatą kredytu, powoduje, że możemy stracić mieszkanie.
Ponadto, przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny weryfikowana jest nasza zdolność kredytowa oraz regularność wywiązywania się z innych obowiązków finansowych. Mając inne kredyty i pożyczki, ich raty muszą być regularnie płacone. W przeciwnym razie, szansa na uzyskanie tego hipotecznego jest znacznie mniejsza.

Kredyt hipoteczny tylko na zakup mieszkania

Kredyt hipoteczny jest kredytem przeznaczonym na konkretny cel – na zakup nieruchomości. Nie można go przeznaczyć na żaden inny. Ważne jest to szczególnie w przypadku kredytu udzielanego na budowę domu. W takich okolicznościach rozliczana jest każda transza oraz należy informować bank o przebiegu prac zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Każda wypłata pieniędzy jest rozliczana. Kiedy kredyt lub jego część przeznaczona zostanie na inny cel, wywiązanie się z tego obowiązku jest niemożliwe. Bank wypowiada wówczas klientowi umowę.

Ubezpieczenie nieruchomości to konieczność

Dlaczego? Jeżeli dojdzie do jej zniszczenia w wyniku tek np. pożaru lub wichury, a klient banku nie będzie posiadał ubezpieczenia domu, bank może wypowiedzieć mu umowę. Najlepszym rozwiązaniem jest więc ubezpieczenie nieruchomości, które bardzo często jest proponowane przez instytucję finansową, z którą podpisujemy umowę kredytową. Możemy również samodzielnie postarać się o takie ubezpieczenie w wybranym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Zyskujemy tym samym nie tylko bezpieczeństwo, ale komfort psychiczny.
Bank może ponadto wypowiedzieć umowę w przypadku zmiany mieszkania na lokal usługowy lub też zniszczenia bądź zaniedbania nieruchomości. Zawsze należy dokładnie zapoznać się z umową, którą pospisujemy, natomiast w momencie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, poprosić o wyjaśnienie.

Skontaktuj się z nami

    Która z inwestycji Cię interesuje?

    Porozmawiajmy

    W trosce o bezpieczeństwo informujemy, że Państwa dane (imię, nazwisko, numer telefonu i/lub adres-email) są przechowywane w naszej bazie. Jeśli chcą Państwo otrzymać od nas ofertę handlową lub informacje o promocjach, prosimy o wyrażenie następujących zgód. Po co to robimy? O naszej polityce prywatności możecie przeczytać Tutaj