WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA – CO POWINIENEŚ O NIEJ WIEDZIEĆ?

Wiesz, że istnieje, ale nie wiesz tak naprawdę, jaka jest jej funkcja, jaką rolę spełnia, jakie są jej przywileje oraz obowiązki. Wspólnota mieszkaniowa zakładana jest często przez mieszkańców bloków i kamienic. Nie jest to konieczność, ale z wielu względów warto zastanowić się, czy nie będzie to odpowiednie rozwiązanie dla całej społeczności osiedla.

Poznaj bliżej wspólnotę mieszkaniową

Wspólnota mieszkaniowa to zorganizowana grupa mieszkańców, do której należą właściciele lokali wchodzących w skład bloku lub kamienicy. Powstaje ona ex lege, z mocy prawa w momencie wyodrębnienia pierwszego lokalu. Od tego czasu istnieją dwie księgi wieczyste, tzn. lokalowa i budynkowa, czyli powstają dwie nieruchomości. Ponadto, należy wiedzieć, że z prawa własności nieruchomości lokalowej wynika jednocześnie, że właściciel lokalu jest współwłaścicielem nieruchomości budynkowej.

Wspólnota mieszkaniowa posiada również swój zarząd, który ma znaczący głos przy podejmowaniu decyzji przy wyborze wykonawcy np. podczas remontu, wymiany instalacji, okien czy też malowaniu klatki schodowej. Przedstawiciel zarządu zawiera umowę z firmami podejmującymi się tych prac oraz odpowiada za rozliczenie z nimi i uregulowanie należności.

Każdy ma prawo do udziału wspólnocie

Mieszkając w bloku, trzeba mieć świadomość, że z innymi lokatorami łączy nas wspólna przestrzeń, za którą jesteśmy współodpowiedzialni. To oznacza, że tworzymy wspólnotę, w której każdy może zabrać głos, podzielić się swoimi pomysłami, zgłosić zażalenia i prośby. Każdy właściciel lokalu ma prawo udziału we wspólnocie. Wyróżnić możemy wspólnotę małą, kiedy ilość lokali w budynku nie przekracza siedmiu, lub dużą, kiedy ilość lokali w budynku jest większa.

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej wybieramy na podstawie uchwały. Możliwe jest dokonanie wyboru również za pośrednictwem aktu notarialnego. Klczową funkcję pełni administratora budynku, czyli osoba, która jest odpowiedzialna za wszystkie podejmowane decyzję oraz współpracę z firmami zewnętrznymi.

Z pewnością warto uczestniczyć w życiu wspólnoty i brać czynny udział w podejmowaniu decyzji. Wszyscy na tym korzystają, my również.

 

Skontaktuj się z nami

    Która z inwestycji Cię interesuje?

    Porozmawiajmy

    W trosce o bezpieczeństwo informujemy, że Państwa dane (imię, nazwisko, numer telefonu i/lub adres-email) są przechowywane w naszej bazie. Jeśli chcą Państwo otrzymać od nas ofertę handlową lub informacje o promocjach, prosimy o wyrażenie następujących zgód. Po co to robimy? O naszej polityce prywatności możecie przeczytać Tutaj